BIld visar sopsäckar vid avfallsstation.

Hushållets avfall

Enligt miljöbalken definieras avfall som allting som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Den som har avfall ska se till att avfallet tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Det betyder att så stor del av avfallet som möjligt ska återanvändas eller återvinnas, för att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser.

Det bästa sättet att uppnå en god kvalitet på insamlat avfall är att sortera det så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig för att få ett bra material för återvinning.

Man får inte gräva ned eller elda upp sitt avfall, varken i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Allt avfall ska lämnas till en anläggning som är godkänd för att ta hand om avfall

Konsumtionens miljöpåverkan

I Sverige har vi blivit bättre på att ta hand om vårt avfall. Däremot ökar mängderna stadigt. Nästa stora utmaning inom avfallsområdet är att få mängderna att minska, avfallsminimering.

Har du inte fått dina sopor hämtade?

Det är kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) som ansvarar för avfallshantering/sophämtning i vårt område. De har flera olika entreprenörer som utför sophämtningen.