Bilden visar ett fönster med påverkan av mögel.

Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Sådana skador kan också visa sig genom att färgen flagnar, tapeter eller plastmattor som bubblar sig, om det är hög luftfuktighet eller att det känns en unken lukt.

Så här uppstår fukt- och mögelskador

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både inomhus och utomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av t.ex. smuts och damm, kan mögel börja växa till inomhus. Därför är badrum särskilt utsatta utrymmen.

Läckande vatten- och avloppsledningar är en vanlig orsak till fukt och mögelskador. I badrummet kan det också vara bristande ventilation som orsakar att all fuktighet från dusch eller bad inte kan ventileras bort.

I villor kan även markfukt vara en orsak till fuktproblem.

Hälsoeffekter

Mögel, alger, kvalster och bakterier förökar sig gärna i fuktskador som inte åtgärdas. Du kan märka av det som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Även irritation i näsa och ögon, hudrodnader och klåda samt generella besvär som trötthet och huvudvärk är symtom som kan förekomma. Symtomen försvinner när du inte längre vistas i byggnaden. Om du har allergi, astma eller någon annan överkänslighet så reagerar du ofta snabbare än andra personer om det finns fukt- och mögelskador i inomhusmiljön. Barn och ungdomar är också extra känsliga. 

Så här förebygger du fukt- och mögelskador i badrum:

  • Rengör golvbrunnen regelbundet och håll rent under badkaret. Använd duschdraperi, så att vattnet finns på en mindre yta. Torka upp vatten på golvet efter att du duschat eller badat.
  • Vädra regelbundet för att minska fukten i rummet.
  • Häng inte upp för mycket tvätt.
  • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om ventilationen fungerar är att hålla en bit papper framför utsuget och se att det sugs närmare.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Gå vidare med ett fukt- eller mögelproblem

  • Kontakta alltid fastighetsägaren. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten eller omgivningen.
  • Bor du i en bostadsrättsförening så pratar du med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand.

Om du inte får någon hjälp från fastighetsägaren så kan du kontakta Miljösamverkan östra Skaraborg.