Bild på ett övervuxet betonglock

Inspektion av avloppsanläggningar

Under sommarmånaderna är vi ute och inspekterar avloppsanläggningar. Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av de enskilda avloppen ska åtgärdas årligen. Våra handläggare granskar ett nytt geografiskt område varje år.

När ett nytt geografiskt område har valts ut så börjar vår arbetsprocess med att ta reda på vilka fastigheter som inte har en godtagbar avloppsanläggning.

Inför preliminär bedömning

Under hösten annonserar vi på olika sätt ut vilket nästa område för preliminär bedömning blir. Vi vill då informera om att vi snart kommer att påbörja arbetet med "preliminär bedömning". När det arbetet med "preliminär bedömning" startas så tar vi ut en avgift. Vill man undvika onödiga kostnader och vet med sig att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav så kan man redan nu påbörja arbetet med att ansöka om en ny avloppsanläggning.

Preliminär bedömning

Strax efter nyår börjar vi arbetet med vår preliminära bedömning. Då går vi igenom all information som finns i våra system och arkiv om de olika fastigheterna. Det här tar lite tid. Under våren skickar vi sedan vår preliminära bedömning av avloppsanläggningarna per post till fastighetsägare som berörs.

Du som fastighetsägare kommer att få betala en avgift för den preliminära bedömningen.

Informationsmöte/mässa

Efter att den preliminära bedömningen är utskickad brukar vi anordna en avloppsmässa eller ett avloppsmöte. På mötet berättar vi vad som krävs för att din avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet tillräckligt bra. 

Ta hjälp av vår checklista

Med checklistan för att kontrollera din avloppsanläggning kan du själv ta reda på om din anläggning uppfyller dagens reningskrav. Om du kommer fram till att din anläggning inte uppfyller miljökraven så är det lika bra att du påbörjar processen att ansöka om att få göra en ny avloppsanläggning.

Ett år att agera

Efter den preliminära bedömningen och informationsmötet så har du ett år på dig att göra någon åtgärd. Antingen kan du visa för oss att din befintliga avloppsanläggning visst är godtagbar, eller ansöka om att anlägga en ny.

Håller du inte med? 
För att visa oss att din nuvarande avloppsanläggning uppfyller dagens miljökrav behöver du skicka in handlingar som styrker det. Det kan vara fotografier, ritningar eller liknande. Du kan använda vår e-tjänst för att komplettera ditt ärende eller så kan du posta eller mejla dokumenten till oss. Om du postar eller mejlar är det viktigt att du anger vårt diarienummer eller din fastighetsbeteckning.

Håller du med om att din anläggning kanske gjort sitt
Om du vet att anläggningen inte uppfyller kraven kan du ta kontakt med en gräventreprenör  och påbörja ansökningsprocessen.

Inspektionsdags

Har du inte visat för oss att ditt avlopp är godtagbart, eller ansökt om att få anlägga en ny avloppsanläggning före det sista datumet i brevet så kommer vi att inspektera ditt avlopp.

Inspektionerna görs under senare delen av våren och sommarmånaderna. Du behöver inte vara med vid vårt besök om du inte vill. Du får betala en avgift för inspektionen. 

Om vi vid inspektionen kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens miljökrav kommer du att få ett meddelande att du behöver åtgärda avloppsanläggningen. Du har då ett halvår på dig att skicka in en ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning.

Du kan få förbud att använda den gamla avloppsanläggningen

Om du inte ansöker om att förnya din avloppsanläggning trots att du fått brev om att du behöver göra åtgärder kommer miljönämnden att förbjuda dig att släppa ut avloppsvatten från den dåliga avloppsanläggningen. Då har du 1-3 år på dig att ordna till din avloppsanläggning så att den uppfyller lagens krav. Miljönämnden kan senare förena förbudet med ett vitesbelopp.