Bild på ett övervuxet betonglock

Vi inspekterar små (enskilda) avlopp

Under sommarmånaderna inspekteras små (enskilda) avlopp. Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av de små (enskilda) avloppen ska åtgärdas årligen. Vi granskar ett nytt geografiskt område varje år.

Det finns lite mer än 13 000 små (enskilda) avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa har avloppsanläggningar som inte uppfyller miljökraven.

Du får brev när det är dags för inspektion

Preliminär bedömning
Ett år innan vi kommer och inspekterar avloppsanläggningarna i ditt område så får du ett brev med en preliminär bedömning av din avloppsanläggning. Den preliminära bedömningen bygger på de uppgifter vi har i vårt verksamhetssystem om din anläggning. Samtidigt får du en inbjudan till ett informationsmöte.

Informationsmöte/mässa
Under våren anordnar Miljösamverkan en avloppsmässa. I samband med denna så anordnas också ett informationsmöte dit alla som fått en preliminär bedömning får en särskilt inbjudan. På mötet berättar vi vad som krävs för att du ska ha en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Ni kanske är några grannar som planerar att göra en gemensam avloppsanläggning? Då hjälper avloppsrådgivaren gärna till!

Med checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" kan du själv ta reda på om din anläggning uppfyller dagens reningskrav. Du kan också använda frågorna under "Har du koll på din avloppsanläggning?" för att ta reda på om din anläggning uppfyller miljökraven. Om du kommer fram till att din anläggning inte uppfyller miljökraven så är det lika bra att du börjar processen att ansöka om att få göra en ny avloppsanläggning.

Vi kommer och inspekterar ditt enskilda avlopp

För att inte få din avloppsanläggning inspekterad kan du skicka in handlingar som visar att dín nuvarande avloppsanläggning uppfyller dagens miljökrav.

Om du vet att anläggningen inte uppfyller kraven kan du ta kontakt med en entreprenör (grävare) och börja ansökningsprocessen. Har du inte skickat in en ansökan före det sista datumet i brevet så kommer vi till dig under sommaren eller hösten för att inspektera avloppet. Du får betala en avgift för vårt besök.

Om vi vid inspektionen kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens miljökrav kommer du att få ett meddelande att du behöver åtgärda avloppsanläggningen. Du har då ett halvår på dig att skicka in en ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning.

Du kan få förbud att använda den gamla avloppsanläggningen

Om du inte skickar in en ansökan trots att du fått brev om att du behöver göra åtgärder kommer miljönämnden att förbjuda dig att släppa ut avloppsvatten från den dåliga avloppsanläggningen. Då har du 1-3 år på dig att ordna till din avloppsanläggning så att den uppfyller lagens krav.