Bilden visar ett brunnslock som är övervuxet med mossa.

Kontroll och underhåll av ditt avlopp

För att visa för oss att din avloppsanläggning uppfyller lagkraven kan du kontrollera din anläggning och fylla i vår checklista.

Du kan påverka livstiden för din avloppsanläggning genom att sköta den på rätt sätt, på den här sidan får du skötselråd för avloppsanläggningar.

Har du en sluten tank behöver du visa för oss att den är tät och uppfyller kraven, läs här hur du kontrollerar en sluten tank.

Har du en äldre avloppsanläggning som du anser är fullt godtagbar så behöver du visa för oss att den uppfyller dagens lagkrav. Ett sätt är att själv kontrollera den och fylla i vår checklista för att kontrollera en avloppsanläggning.  Du kan också behöva kontrollera din slamavkiljare.