Kontrollera en sluten tank

Har du en sluten tank för ditt toalettavloppsvatten? Vi ställer ibland krav på att du som har en sluten tank kontrollerar att tanken är tät.

De flesta tillverkare av slutna tankar garanterar idag en livslängd på tanken på minst 50 år. Helgjutna slutna tankar i stålfiberbetong och andra material kan provtryckas. RISE - Research Institutes of Sweden kan göra en provtryckning. Det är ofta dyrare att göra en provtryckning än att byta till en ny sluten tank.

Gamla betongtankar måste kontrolleras på annat sätt

Betongtankar från 1950- till 1980-talen byggdes av ringar och är inte lufttäta i skarvar och anslutningar, eller mot locken. Om du skulle provtrycka en sådan tank så skulle resultatet bli att tanken blev underkänd. Gamla slutna tankar kontrollerar du istället så här:

  • Töm och tvätta rent tanken.
  • Titta efter eventuella sprickor i betongen, en så kallad okulär besiktning.
  • Låt gärna tanken stå utan att fyllas på under några veckor. Då kommer du att se om det tränger in markvatten utifrån.

Risk för att gamla betongtankar är vittrade inuti

I många fall har äldre betongtankar inte haft en rätt utformad avluftning. Det finns då en risk för att tankarna är vittrade inuti, eftersom en del av de gaser som bildas av avloppsvatten kan vara korrosiva mot betong, till exempel svavelväte. Det är därför viktigt att kontroller att betongen är hel.