Avlopp för WC och BDT

Om du har en vattentoalett i huset så behöver du ha en avloppsanläggning som är anpassad för det. I normalfallet består en sådan anläggning av flera delar.

En avloppsanläggning för WC och BDT kan till exempel bestå av en slamavskiljare (till exempel trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs samt efterföljande rening i form av en infiltrationsanläggning, markbädd eller ett minireningsverk. Många äldre anläggningar leder avloppsvattnet till en stenkista, men det är inte godtagbart idag.

Att tänka på vid val av plats för din nya avloppsanläggning

När du väljer plats för din nya avloppsanläggning behöver du ta hänsyn till flera faktorer. Här är några avstånd som du ska förhålla dig till:

  • Det ska vara minst 50 meter till omgivande vattentäkter. Om du tänker dig att placera avloppet högre än vattentäkten ska avståndet vara större.

  • Det ska vara minst 10 meter till dike eller vattendrag, det är markens beskaffenhet som avgör hur stort avståndet behöver vara, bedöms vid varje fall.

  • Det ska vara minst 5 meter från din infiltration till väg eller fastighetsgräns. Är det mindre än 5 meter till fastighetsgräns krävs medgivande från berörda grannar.

  • Det ska vara minst 10 meter från din slamavskiljare till ditt bostadshus och fastighetsgräns.