Bilden visar en person som med ett speciellt måttband  mäter hur djupt ner i röret som grundvattnet finns.

Ansökan krävs

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning måste du ha ett tillstånd från miljönämnden.

Du måste ansöka om tillstånd från miljönämnden när du planerar att:

  • bygga en avloppsanläggning med vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
  • koppla en vattentoalett till en befintlig BDT-anläggning
  • koppla på avlopp från en separationstoalett (till exempel urin från urinsorterande toalett) till BDT-avlopp
  • göra en ny lokalisering av infiltration och markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet)
  • ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

En ansökan ska vara skriftlig. Använd vår e-tjänst eller blankett. Tänk på att ansöka i god tid innan du planerar att börja arbetet med anläggningen.

Du får inte börja gräva eller påbörja arbetet med avloppsanläggningen innan du fått tillstånd från oss.

Om du planerar att anlägga en ny avloppsanläggning för BDT-vatten, alltså inte med någon vattentoalett påkopplad så räcker det med en anmälan. Läs mer om avlopp utan toalett. 

Avgifter för ansökan och anmälan

Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun. Läs mer om taxorna för de olika kommunerna.

För 2024 är avgifterna:

  • Inspektion av ett enskilt avlopp 3555kr. 
  • Anmälan av avloppsanläggning för BDT 3555kr
  • Ansökan om avloppsanläggning för WC+BDT 7110kr