Karta för ansökan och anmälan

Med hjälp av vår karta kan du enkelt skapa en situationsplan som du behöver skicka in i vissa ärenden.

När du till exempel ska ansöka om att få bygga en ny avloppsanläggning eller anmäla att du vill anlägga en värmepumpsanläggning vill vi att du skickar med en situationsplan (karta) över din fastighet. På kartan ska du rita in var du planerar att ha din anläggning. Vi vill även att du ritar in uppgifter på kartan. De finns närmare beskrivna i respektive blankett eller e-tjänst. 

Här får du tillgång till en karta som du kan skriva ut hemma eller spara ner på din dator som en pdf-fil.

Använd kartan så här:

 • Klicka på länken "Karta för ansökan och anmälan" under "Länkar" så öppnas kartan i en ny flik i webbläsaren.
 • Skriv din adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan uppe till höger i kartan. Klicka på rätt adress eller fastighetsbeteckning så zoomas kartan direkt dit.
 • Om du inte vet adressen eller inte får träff i svarsrutan så kan du zooma direkt i kartan.
 • Om du vill rita i kartan klickar du på pennan i menyn uppe till höger. Du kan rita linjer, punkter och ytor och välja olika färger på objekten. Du kan även skriva text.
 • När du ska skriva ut kartan klickar du på skrivaren i menyn. Ange vilken skala kartan ska visas i. Du kan skriva en titel (rubrik) och beskrivning på kartan. 

 

Det här kan du se på kartan:

 • Fastighetsgränser
 • Vattenskyddsområden
 • Områden där det finns risk att borra i alunskiffer
 • Områden med kommunalt avloppsnät
 • Områden där avloppsnätets omfattning inte är bestämt
 • Natura 2000 områden
 • Naturreservat
 • Fornminnen

 

Du kan själv bestämma vilka olika områden (lager) som ska visas genom att klicka på dem i kartmenyn till vänster i kartan.