Karta för ansökan och anmälan

Den här kartan hjälper dig att på ett enkelt sätt få tillgång till en situationsplan (karta) för din ansökan eller anmälan. Klicka på länken så öppnas kartan i ny flik.

När du till exempel ska ansöka om att få bygga en ny avloppsanläggning eller anmäla att du vill anlägga en värmepumpsanläggning vill vi att du skickar med en situationsplan (karta) över din fastighet. På kartan ska du rita in var du planerar att ha din avloppsanläggning eller din värmepumpsanläggning. Vi vill även ha andra uppgifter inritade på kartan. De finns närmare beskrivna på respektive blankett. Du kan rita linjer, punkter och ytor i kartan.

Här får du tillgång till en karta som du kan skriva ut hemma eller spara ner på din dator som en pdf-fil.

Använd kartan så här:

 • Klicka på länken "Karta för ansökan och anmälan" under "Länkar" så öppnas kartan i ett nytt fönster.
 • Fyll i din adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i menylisten till vänster i kartan. Klicka på rätt adress eller fastighetsbeteckning så visas resultatet på kartan.
 • Vissa fastigheter saknar adress, trots att det finns en fastighetsbeteckning. Då visas inte fastigheten i sökrutan. Om du inte vet adressen eller inte får träff i svarsrutan så kan du zooma dig in direkt på kartan.
 • Om du vill rita i kartan klickar du på pennan i menyn. Du kan rita linjer, punkter och ytor och välja olika färger på objekten. Du kan även skriva en text i kartan.
 • När du ska skriva ut kartan klickar du på skrivaren i menyn. Du väljer vilken skala kartan ska visas i. Då blir ytan du vill skriva ut blåmarkerad och du kan flytta markeringen till rätt utskriftsområde. Du kan skriva en rubrik och underrubrik till utskriften.  

Det här kan du se på kartan:

 • Fastighetsgränser
 • Vattenskyddsområden
 • Områden där det finns risk att borra i alunskiffer
 • Områden med kommunalt avloppsnät
 • Områden där avloppsnätets omfattning inte är bestämt
 • Natura 2000 områden
 • Naturreservat
 • Fornminnen

 

Du kan ta bort olika områden (lager) genom att i lagermenyn (flaggan) klicka bort det lager du inte vill se.