Avfall

För frågor som rör sophämtning kontaktar du Avfallshantering Östra Skaraborg

Om du vill ändra storlek på sopkärl, avsäga dig eller önska kärl för matavfallsinsamling, anmäla flytt, anmäla uppehåll i sophämtningen eller om du vill ha ett annat hämtningsintervall för det gröna kärlet så ska du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg, som ansvarar för sophämtningen.

Använd gärna E-formulären

Fyll i uppgifterna direkt på datorn. Klicka på knappen "Skicka". Din anmälan/ansökan skickas  till vår officiella e-postadress. Har du fyllt i din egen e-postadress så får du en kopia på din anmälan/ansökan skickad dit. 

Om du hellre vill använda blanketterna

För att öppna en blankett behöver du programmet Adobe Reader vilket är ett gratisprogram. Programmet kan du hämta på Adobes webbplats.