Avfall

För frågor som rör sophämtning kontaktar du Avfall & Återvinning Skaraborg

Om du vill ändra storlek på sopkärl, avsäga dig eller önska kärl för matavfallsinsamling, anmäla flytt, anmäla uppehåll i sophämtningen eller om du vill ha ett annat hämtningsintervall för det gröna kärlet så ska du kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg, som ansvarar för sophämtningen.

För att använda blanketterna

För att öppna en blankett behöver du programmet Adobe Reader vilket är ett gratisprogram. Programmet kan du hämta på Adobes webbplats.