PCB-sanering

PCB är miljö- och hälsoskadligt och är förbjudet att använda sedan länge. För att förhindra att PCB läcker från bland annat hus så är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

På sidan sanerapcb.nu hittar du de blanketter du behöver för att 

  • rapportera efter inventering
  • anmäla sanering
  • rapportera efter att saneringen är genomförd.