Grundvattenrör och jordprov

För att kunna ta reda på vilken typ av anläggning du ska bygga och hur stor den ska vara behöver du i de flesta fall sätta ner ett grundvattenrör och ta ut markprover. Om du anlitar en entreprenör för att anlägga avloppet så hjälper den till med detta.

Det är oftast grundvattennivån och markens genomsläpplighet (LTAR-värdet) som avgör vilken teknik du kan välja. 

Sätt ned ett grundvattenrör

Gropen för röret behöver vara minst 2 meter djupt och röret ska placeras cirka 5-10 meter från platsen där du tänker placera infiltrationen eller markbädden. Uppgifterna från mätningarna i grundvattenröret avgör vilken nivå anläggningen ska placeras på.

Mät vattennivån i röret några gånger med någon eller några veckors mellanrum. De här uppgifterna behöver du ange i din ansökan.

Vid höga grundvattennivåer

När du ska mäta grundvattennivåns läge i ett grundvattenrör för att få fram ett underlag på vilken nivå du kan placera dina spridarledningar. Kan du, om grundvatten står ovanligt högt, få missvisande värden.

Miljösamverkan godtar om det blir ett något kortare skyddsavstånd under en kortare tid på året, ca 2-3 veckor. Skriv gärna på ansökan om du anser att det just nu är ovanligt höga grundvattennivåer.

Jordprover

Ta ut jordprover ur gropens väggar.

Analysera jorden

Genom ett perkolationstest eller genom siktanalys av jordproverna får du fram uppgifter om hur bra marken släpper igenom vatten, det så kallade LTAR-värdet. Det värdet avgör hur stor infiltrationen eller markbädden ska vara.

LTAR - vad är det?

Om LTAR-värdet är mindre än 10-15 så är marken väldigt tät, det vill säga den släpper inte igenom så mycket vatten. Då är det lämpligast att anlägga en markbädd. 

Om LTAR-värdet är större än 15 så släpper marken igenom tillräckligt mycket vatten för att du ska kunna bygga en infiltrationsbädd. 

Planerar du att bygga en avloppsanläggning med prefabricerade biomoduler så ska den alltid byggas enligt tillverkarens rekommendationer. 

      Avståndet mellan grundvattennivå och avloppsanläggningens nivå under mark är viktig för anläggningens funktion. Spridarledningarna får aldrig grävas ner djupare under markytan än

80 cm

    .

Avståndet mellan grundvattennivån och spridarledningarna ska minst vara 1,5 meter och avståndet mellan grundvattennivån och dräneringsledningarna ska vara minst 20 cm.