Märkning av allergener

Det enda du kan göra som allergisk eller överkänslig mot viss mat är att undvika mat som innehåller det som orsakar din allergi.

För de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav. Du kan läsa om vilka livsmedelsgrupper det gäller på Livsmedelsverkets webbplats, se länk.

Märkning av allergener på förpackad mat

Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen noga. Det ska tydligt framgå om ingredienser från allergenlistan ingår i ett livsmedel.

Information om innehåll i inte färdigförpackad mat

För att du som är allergisk eller överkänslig ska kunna undvika att äta maten du är känslig mot har du rätt att få veta om maten på restaurangen innehåller någon allergen ingrediens.

Restaurangen ska kunna uppge om maten innehåller ingredienser som finns på allergenlistan. De får inte skylla på okunskap. De ska kunna ge dig informationen antingen muntligt eller skriftligt. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats, se länk..