Lokala föreskrifter

Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du hittar dem via länkarna till höger.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

 Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om:

 • djurhållning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser
 • tomgångskörning
 • spridning av gödsel

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller oftast bestämmelser som gäller för offentlig plats. Det kan till exempel vara bestämmelser om:

 • lastning av varor
 • grävning och buller
 • containrar
 • flaggor, skyltar och affischering
 • högtalarutsändning
 • alkoholförtäring
 • camping
 • hundar och ridning
 • fyrverkeri

Det kan finnas flera lokala föreskrifter.