Förtroendevalda 2023-2026

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare. Även Miljönämnden östra Skaraborg består av tio ledamöter och tio ersättare.

Direktionen

Parti

Uppdrag

Kommun

Jan Hanna (S) ordförande Tibro
Pierre Robert Rydén (S) vice ordförande Hjo
Adam Johansson (M) ledamot Falköping
Johanna Svensson (S) ledamot Falköping
Catrin Hulmarker (M) ledamot Hjo
Torbjörn Colling (M) ledamot Karlsborg
Jonas Davidsson (S)  ledamot Karlsborg
Johan Ask (S) ledamot Skövde
Torbjörn Bergman (SP) ledamot Skövde
Åse Nicklasson (SD) ledamot Tibro
       
Karola Svensson (C) ersättare Falköping
Ingvor Bergman (S) ersättare Falköping
Samuel Björgvinsson (KD) ersättare Hjo
Annelie Johansson (S) ersättare Hjo
Monica Staudinger (C)  ersättare Karlsborg
Peter Lindroth (S)  ersättare Karlsborg
Theres Sahlström (M) ersättare Skövde
Ulrica Johansson (C)  ersättare Skövde
Ann Ohlsson (L) ersättare Tibro
Per-Olof Andersson (M) ersättare Tibro
       

Miljönämnden

Parti

Uppdrag

Kommun

Mikael Wendt (L) ordförande Falköping
Michael Nimstad (M) förste vice ordförande Skövde
Lena Åberg (L) andre vice ordförande Tibro
Karolina Bergström (S)  ledamot Falköping
Knut Indebetou (M)  ledamot Hjo
Anders Karlsson (S)  ledamot Hjo
Anders Lundgren (C)  ledamot Karlsborg
Peter Kornestedt (S)  ledamot Karlsborg
Ann-Britt Nilsson (SD)  ledamot Skövde
Urban Samuelsson (M)  ledamot Tibro
       
Ersättare      
Roland Wanner (MP) ersättare Falköping
Christer Carlsson (SD) ersättare Falköping
Simon Ivarsson (C)  ersättare Hjo
Kenny Johansson (S) ersättare Hjo
Anders Ståhl (L)  ersättare Karlsborg
Anna Bruzell (S)  ersättare Karlsborg
Linda Schultz Forsberg (S) ersättare Skövde
Lars Lundgren (SP) ersättare Skövde
Per Gren (S)  ersättare Tibro
Annika Singleton (KD)  ersättare Tibro
       
Revisorer      
Per-Olof Ekholm   sammankallande Hjo
Birgitta Swenson     Karlsborg