13. Spårbarhet

  • Kan livsmedelsföretagaren spårar råvaror och produkter ett steg bakåt och ett steg framåt i leverantörskedjan?
  • Finns rutin för återkallande av felaktiga/icke säker produkt?