9. Personlig hygien

  • Har personalen god handhygien?
  • Har personalen möjlighet att tvätta och torka händerna hygieniskt, det vill säga med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar?
  • Har personalen synliga sår, smycken etc. som kan kontaminera råvaror och produkter?
  • Vilka rutiner finns vid sjukdom och risk för smitta?