14. Mikrobiologiska kriterier

  • Har livsmedelsföretagaren en planerad provtagning för relevanta livsmedelssäkerhets- och processhygienkriterier?
  • Har livsmedelsföretagaren underlag till den hållbarhetstid som anges på produkten?
  • Har hänsyn tagits till rimliga förutsägbara förhållanden, till exempel temperatur vid distribution och förvaring och till hur konsumenten förväntas använda produkten?