4. Hantering och förvaring av avfall

  • Hur förvaras avfallet och hur avlägsnas det från utrymmen där livsmedel hanteras?
  • Hanteras och förvaras avfall så att eventuella skadedjur och skadeinsekter inte får tillgång till det?