3. Säker hantering, lagring och transport

  • Lagras och hanteras livsmedlen så att de inte riskerar att bli dåliga eller förorenade?
  • Lagras allergena råvaror tillräckligt åtskilda från övriga råvaror?
  • Finns lämpliga kärl för förvaring av råvaror och färdiga livsmedel?
  • Kan oren och ren hantering skiljas åt?