11. HACCP-baserade förfaranden

  • Har livsmedelsföretagaren gjort en faroanalys?*
  • Finns det kritiska styrpunkter?
  • Hur övervakas de kritiska styrpunkterna?
  • Vilka korrigerande åtgärder har livsmedelsföretagaren när något gått fel?

 

* I vissa livsmedelsföretag behöver ingen faroanalys göras. Det kan till exempel vara sådana livsmedelsföretag som inte bereder, framställer eller bearbetar livsmedel och där man kan utgå från att eventuella faror är under kontroll genom att de allmänna hygienreglerna följs. Det kan till exempel vara en butik som endast säljer förpackade varor.

I livsmedelsverksamheter där hanteringen omfattar någon form av process där faror kan uppstå, öka eller införas i produkterna, är det vanligt att faror behöver identifieras och  metoder anpassas för att styra dessa faror. Exempel på sådana processer är upphettning/avdödning och nedkylning av livsmedel. Samma sak gäller om livsmedel kan innehålla en fara som konsumenten behöver informeras om. Detta kan gälla för till exempel mat till allergiker och överkänsliga personer eller för livsmedel som förpackas med en viss hållbarhet och där mikrobiologiska kriterier är tillämpliga.