10. Utbildning

  • Har personal som hanterar livsmedel tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien, utifrån deras arbetsuppgifter?
  • Hur ser livsmedelsföretagaren till att nyanställd och/eller tillfällig personal (vikarier) får tillräcklig utbildning?
  • Har den personal som arbetar med HACCP och har särskilt ansvar för HACCP-baserade förfaranden fått utbildning för detta?