15. Övriga krav

  • För vissa kategorier av livsmedel och vissa typer av verksamheter finns det ytterligare krav/mål i lagstiftningen som ska uppfyllas. Det kan till exempel vara krav vid import och export, renhetskriterier vid tillverkning av tillsatser och särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.