1. Infrastruktur, lokaler, utrustning (även fordon)

  • Arbetar företagaren med olika moment på ett säkert sätt, utan att det är någon risk för att livsmedlen förorenas?
  • Är utrustningen placerad så att effektiv rengöring är möjlig?
  • Består utrustningen av material som är lämpliga att komma i kontakt med livsmedel?
  • Är ytmaterial lätta att rengöra?
  • Finns tillräckligt antal omklädningsrum och toaletter för personalen?