5. Skadejursbekämpning

  • Hur förebyggs att livsmedel inte förorenas av skadedjur?
  • Är portar, dörrar och fönster tillräckligt täta?
  • Finns skadedjur eller spår av dessa i livsmedelsanläggningen?