12. Information

  • Är livsmedlen som säljs och serveras rätt märkta, så att konsumenten inte vilseleds?
  • Är förpackade livsmedel korrekt märkta? Med avseende på till exempel vikt, volym, ingrediensförteckning inklusive allergener, näringsinnehåll, produktionsmetod, fångstplats, ursprung, förpackningsdag, hållbarhetstid, eventuellt GMO-innehåll, närings- och hälsopåståenden, geografiska eller ursprungsbeteckningar och andra skyddade beteckningar?
  • Finns grund för påståenden som görs om livsmedlet, till exempel ursprung, så att märkningsuppgiften inte är vilseledande?