7. Vattenkvalitet

  • Är vatten och is som används i livsmedelsverksamheten av dricksvattenkvalitet?
  • Vet livsmedelsföretagaren vem som tillhandahåller dricksvattnet och att denne säkerställer att vattnet uppfyller kvalitetskraven?
  • Rengörs/byts kransilar och vattenslangar reglebundet?