Kan jag göra ett nytt avlopp själv?

Om du själv har kunskaperna som behövs kan du anlägga det nya avloppet på egen hand. 

Om du gör anläggningen själv eller med hjälp av en entreprenör som inte är diplomerad så gör vi ett tillsynsbesök inom cirka två år efter att du har skickat in intyg till oss att anläggningen är klar. Du får betala en avgift för tillsynsbesöket. 

Du får inte börja med din anläggning innan du fått tillstånd ifrån oss.

Datum