Vad menar vi när vi pratar om avlopp?

När vi pratar om en små avlopp, eller enskilda avlopp så menar vi inte ledningarna i huset utan det som händer utomhus. 

En avloppsanläggning tar hand om det som kommer från avloppsrören i ditt hus innan avloppsvattnet till slut hamnar i naturen. Vanligtvis består en avloppsanläggning av flera delar.

Det första steget i en avloppsanläggning är oftast en slamavskiljare (till exempel trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs. Från denna leds avloppsvattnet vidare till någon form av efterföljande rening.

Här finns många varianter, till exempel en infiltrationsanläggning, markbädd eller ett minireningsverk. Många äldre anläggningar leder avloppsvattnet till en stenkista, men det är inte godtagbart idag.

Datum