Varför är avloppet för gammalt?

En infiltrationsanläggning eller markbädd renar avloppsvattnet tillräckligt bra i cirka 15–20 år. Det är lite beroende på hur man sköter om anläggningen och hur stor belastning (vattenmängd och föroreningar) som den utsätts för. När 20 år har passerat bedömer vi att de allra flesta avloppsanläggningarna är uttjänta.

Ett minireningsverk renar normalt avloppsvattnet under en längre tidsperiod under förutsättning att du sköter om reningsverket,  har ett löpande underhåll och byter de delar som behöver bytas ut.

Datum