Varför måste det sticka upp en massa rör i gräsmattan?

Grundvattenröret som du gräver ned allra först, för att kunna mäta grundvattennivån på din fastighet ska vara kvar så länge din anläggning är i bruk. Det är för att du då och då ska kunna gå tillbaka och kika i det. 

Däremot behöver det inte sticka upp lika mycket när anläggningen är färdigställd. Du kan såga av det strax över markytan om du vill. 

Om du anlagt en infiltrationsbädd eller markbädd så har du ett par luftningsrör i änden av bädden. De rören är livsviktiga för anläggningens funktion och måste sitta kvar hela tiden för att förse bakterierna med syre.

Luftningsrören ska vara försedda med lock eller huv för att förhindra att löv, kvistar eller djur kommer in i röret och täpper igen luftningen. 

Datum