Information till media efter direktionens sammanträde 2022-12-16

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har haft sitt sista sammanträde för mandatperioden. Mötet hölls i Skövde.

Ny mandatperiod – nytt ordförandeskap i direktionen

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade att välja följande till ordförande i direktionen 2023–2024:

  • Ordförande: Jan Hanna (S), Tibro
  • Vice ordförande: Pierre Robert Rydén (S), Hjo


Ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Vice ordförande utses från den kommun som står i tur att överta ordförandeskapet nästa period. De senaste två åren har direktionens ordförande valts från Karlsborgs kommun och vice ordförande från Hjo kommun.

Ny mandatperiod – nytt ordförandeskap i Miljönämnden östra Skaraborg

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade att välja följande till ordförande och vice ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg mandatperioden 2023–2026:

  • Ordförande: Mikael Wendt (L), Falköping
  • Förste vice ordförande: Michael Nimstad (M), Skövde
  • Andre vice ordförande: Lena Åberg (L), Tibro

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska direktionen utse ordförandena i Miljönämnden östra Skaraborg.

Ordförandeskapet och förste vice ordförandeskapet i nämnden fördelas mellan kommunerna Falköping och Skövde. Andre vice ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Under mandat­perioden 2019–2022 valdes nämndens ordförande från Skövde, förste vice ordförande från Falköping och andre vice ordförande från Karlsborg.

Nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utgör miljönämndens presidium.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.