Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-01-29

Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-01-29

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt första sammanträde för året. Mötet hölls i stadshuset i Skövde.

Under mötet informerades nämnden bland annat om status på olika pågående ärenden och resultat av avslutade tillsynsprojekt. Projektrapporter för dessa finns på Miljösamverkans webbplats.

Miljönämnden beslutade att förelägga Hilldex AB att åtgärda inomhusmiljön i flerbostadshus på Stationsvägen i Skövde.

Hilldex AB ska redovisa en fackmannamässigt utförd inventering och utredning av samtliga lägenheter som visar om det förekommer fuktskadat material i boendemiljön. Om så är fallet ska det framgå vilka lägenheter som är drabbade och på vilket sätt. Även ventilationen i lägenheterna ska utredas av sakkunnig. Uppgifterna ska vara redovisade till miljönämnden inom 90 dagar från det att Hilldex AB mottagit beslutet.

Med anledning av riskerna för de boendes hälsa anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att företaget ska genomföra åtgärder och undersökningar. Miljönämnden har tidigare beslutat att företaget ska redovisa utredningar till miljönämnden. Besluten var förenade med vite. Eftersom nämnden inte mottagit någon redovisning från Hilldex AB anser miljönämnden det motiverat att höja vitet för att företaget ska genomföra åtgärder.  

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.