Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-12-01

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde. Mötet hölls i Stadshuset i Skövde.

Tillsyns- och kontrollplan fastställs

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen för åren 2022–2024. Tillsyns- och kontrollplanen gäller för åren 2022–2024 och omfattar tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.