Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-02-22

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt andra sammanträde för året. Mötet hölls i Tibro.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att överlämna årsredovisningen för 2022 till direktionen

Miljösamverkans årsredovisning presenteras i en rapport vilken innehåller information om förbundets verksamhet, utveckling och resultat. Årsredovisningen behandlas av Miljösamverkans direktion den 3 mars. Därefter skickas årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande.

Internkontrollrapport samt uppföljning av miljömålen för helåret 2022 fastställs

Den interna kontrollen är viktig för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. Rapporten innehåller information om Miljösamverkans verksamhet, mål och resultat för år 2022. Målen delas in i fyra perspektiv. Perspektiven är tillsyn och kontroll, finansiering, kund och medarbetare. Sett till ett helhetsperspektiv bedöms en god måluppfyllelse.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.