Bild på en dosa som används för att mäta radon.

Mäta radon

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ditt hus eller din lägenhet är att mäta radonhalten. Dosor beställer du från något av mätlaboratorierna som är godkända av Swedac. 

Mätningen ska du göra under den så kallade eldningssäsongen, dvs. från 1 oktober till 30 april. Då får du bästa resultatet. Den vanligaste mätmetoden är med så kallad spårfilm. Det är du som fastighetsägare som ordnar med mätningen. Du kontaktar något av de mätlaboratorier som finns och beställer  dosor för mätning av radon. Normalt behövs en dosa per rum man mäter i. Det är Swedac som utför ackreditering för laboratorierna som kan mäta radon i luft och vatten. Du finner dem via länk här på sidan.

Så här går mätningen till

Radonmätare placeras i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Mätningen ska pågå under minst två månader. Det bästa är om mätningen kan pågå i tre månader, eftersom radonhalten varierar ganska kraftigt, både under dygnet och med årstiderna. Under mätningen ska du leva precis som vanligt. När mättiden är slut skickar du radondosorna till mätlaboratoriet.

Det finns även en snabbare metod att mäta radon. Då mäter man radonhalten under två till tio dygn. Osäkerheten är stor med korttidsmätningar därför kan man inte alltid lita på att den uppmätta radonhalten är korrekt. Men den här mätmetoden kan vara användbar om du till exempel ska köpa ett hus och inte kan vänta i två eller tre månader på ett ritkigt mätresultat. Tänk på att du bara får ett indikerande värde.

Vem ska mäta radon?

Det är du som fastighetsägare som ordnar med mätningen. Är du hyresgäst så är det din hyresvärd som ska se till att radon mäts i fastigheten. I hus utan källarplan ska alla lägenheter i markplan mätas och mätning ska dessutom ske i minst 20 procent av resterande lägenheter och i minst en lägenhet per våningsplan. I hus med källarplan ska mätning ske i minst 20 procent av lägenheterna och minst en lägenhet per våningsplan.

Hur ofta behöver man mäta radon?

Först och främst behöver du mäta radon i din bostad om det aldrig är mätt radon i huset. Även om du tidigare har mätt radon så kan du behöva göra om det med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny radonmätning om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Om du gör byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten, till exempel åtgärder som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, behöver du också göra nya mätningar.

När ägare av flerbostadshus har redovisat mätresultat till miljönämnden har vi accepterat mätningar som är maximalt femton år gamla.