Bild på en dosa som används för att mäta radon.

Mäta radon

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ditt hus eller din lägenhet är att mäta radonhalten. Dosor beställer du från något av mätlaboratorierna som är godkända av Swedac. 

Mätningen ska du göra under den så kallade eldningssäsongen, dvs. från 1 oktober till 30 april. Den vanligaste mätmetoden är med så kallad spårfilm. Det är du som fastighetsägare som ordnar med mätningen. Du kontaktar något av de mätlaboratorier som finns och beställer  dosor för mätning av radon. Det är Swedac som utför ackreditering för laboratorierna som kan mäta radon i luft och vatten. Du finner dem via länk här på sidan.

På strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur mätningen går till.

Vem ska mäta radon?

Det är du som fastighetsägare som ordnar med mätningen. Är du hyresgäst eller bor i bostadsrätt så är det din hyresvärd respektive bostadsrättsförening som ska se till att radon mäts i fastigheten. I hus utan källarplan ska alla lägenheter i markplan mätas och mätning ska dessutom ske i minst 20 procent av resterande lägenheter och i minst en lägenhet per våningsplan. I hus med källarplan ska mätning ske i minst 20 procent av lägenheterna och minst en lägenhet per våningsplan.

Hur ofta behöver man mäta radon?

Först och främst behöver du mäta radon i din bostad om det aldrig är mätt radon i huset. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny radonmätning om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Om du gör byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten, till exempel åtgärder som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, behöver du också göra nya mätningar.