Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller så bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Det enda sättet att få reda på vilken radonhalt som finns i din bostad är att mäta.

Datum