Vad ska jag göra efter att jag har genomfört mätningen?

Om radonhalten är under 200Bq/m3 så behöver du inte göra något.

Om radonhalten i bostaden är högre så behöver du göra åtgärder för att minska halten. Kontakta en radonkonsult som kan se över vilka åtgärder du behöver göra i bostaden.

Datum