Byggt utan tillstånd?

Om du har wc och saknar tillstånd för din anläggning kommer du förmodligen behöva bygga om ditt avlopp.

Om din avloppsanläggning är byggd under de senaste åren kan det finnas en möjlighet att vi kan godta den i efterhand. Gå igenom checklistan för att kontrollera din avloppsanläggning och skicka in svaren till oss så gör vi en bedömning i det enskilda fallet.

Datum