Det är viktigt att tvätta händerna ofta när du lagar mat.

Du tvättar väl händerna innan du lagar mat!

Bristande handtvätt har seglat högt upp på topplistan över vad som orsakar matförgiftningar.

Tidigare låg bristande kylförvaring och dåliga varmhållningstemperaturer höst upp på listan. Slutsatsen är att vi i Sverige blivit dåliga på att tvätta händerna och litar mer på engångshandskar och desinfektionsmedel.

Noggrann handtvätt tillräckligt ofta utgör grunden för säker livsmedelshantering och allmän hygien, också hemma i det egna köket. Du kan förebygga spridning av magsjukdomar med effektiv handtvätt. Du kan också förhindra att influensa sprids mellan människor genom att omsorgsfullt tvätta händerna.

Rätt sätt att tvätta händerna

 • ta av dig ringar, smycken och klockor när du tvättar händerna - och när du lagar mat,
 • fukta händerna med ljummet vatten,
 • ta flytande tvål i händerna,
 • gnid handflatorna mot varandra sammanlagt cirka 20 sekunder,
 • tvätta också handryggen, sidorna, handlederna, mellan fingrarna samt under naglarna,
 • skölj händerna rena med varmt vatten,
 • skölj till sist med kallt vatten (så att porerna stänger sig),
 • torka händerna noggrant med en ren engångshandduk av papper,
 • skydda dina rena händer med papper när du stänger av kranen,
 • använd vid behov preparat för desinficering av händerna efter handtvätten.

Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat

På otvättade händer finns det alltid mikrober, till exempel bakterier och virus från miljön eller från huden. Eftersom livsmedel ofta hanteras med bara händer överförs bakterierna och virusen till livsmedlen. Efter att bakterierna har överförts till livsmedlen kan de föröka sig så att de orsakar sjukdom. Virus förökar sig inte i livsmedel men redan en mycket liten mängd i maten kan ge upphov till sjukdom.

De mikrober som orsakar sjukdomar kan vara mycket tåliga. En del av bakterierna förökar sig i kylskåpstemperatur. I maten kan vissa bakterier producera gifter som inte försvinner vid upphettning.

Det bästa sättet att undvika att mikrober som orsakar sjukdom kan komma in i livsmedlen är att noggrannt tvätta händerna med vatten och tvål.

Tvätta händerna ofta

 • Alltid innan du börjar laga mat.
 • Under tiden du lagar mat. Alltid efter att du har hanterat rått kött, fjäderfäkött eller fisk.
 • När du går över till att hantera en annan råvara, till exempel från tillredning av sallad till hantering av färdig mat.
 • Efter sysslor vid sidan om matlagningen, till exempel efter toalettbesök, blöjbyte, snytning och efter att ha tömt soppåsen.

Tänk på att ha rena kläder

Även rena arbetskläder är av betydelse för att skydda livsmedlen från virus och bakterier. Att byta om till arbetskläder på jobbet minskar ytterligare risken att kläderna för med sig oönskade partiklar (bakterie, virus, djurhår etc).

Laga inte mat när du är sjuk

Laga inte mat till andra personer när du är sjuk. Via kontaktsmitta eller droppsmitta kan du lätt överföra smitta till maten så att andra personer blir sjuka.

Kom ihåg att skydda eventuella sår på händerna med plåster. Sår och inflamerad hud på händerna innehåller mer bakterier än normalt.