Elda inte avfall

Det är förbjudet att elda avfall

Vid eldning av avfall skapar den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns även risk att kolväten, t.ex. PAH:er, bildas som är cancerframkallande när man eldar avfall.