Tänd i toppen

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen. Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden.

Hur stora utsläppen bli beror mycket på sättet man eldar. Bild av folder "Tänd i toppen"Därför sprider Miljösamverkan östra Skaraborg en folder med råd om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider vi nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill man nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen. Råden utgår från de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som skickas hem till vedeldande hushåll.

Det händer att MIljösamverkan får in klagomål från personer som upplever olägenhet från vedeldning där de bor. Ett sätt att mildra problemen är att elda på ett miljövänligt sätt och därför hoppas man att råden får bred spridning.

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. En sak som många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.

Mer infomration finns på Naturvårdsverkets hemsida som finns länkad.

Film från Naturvårdsverket: