En hand som tänder en brasa.

Tänd i toppen

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen.

Hur stora utsläppen bli beror mycket på sättet man eldar. Bild av folder "Tänd i toppen"När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar.

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak som många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Film från Naturvårdsverket: