Teletal

Kostnadsfritt personligt stöd vid telefonsamtal

Teletal följer med i telefonsamtalet och hjälper dig:

• Tolka otydligt tal

• Ger stöd för minnet

• Skriver korta anteckningar och skickar dem till dig

• Hjälper dig genom telefon-växlar

• Är en trygghet och ett stöd för dig

Tolken är alltid med i samtalet och tolken har fullständig sekretess.