Anmäla något anonymt

Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss.

Om du vill vara anonym i kontakten med oss tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen.

Du har alltid möjlighet att vara anonym i din kontakt med oss. Men du kan inte uppge, varken muntligt eller skriftligt ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress när du kontaktar oss, om du vill vara anonym. Så fort vi fått dina kontaktuppgifter blir de offentliga, vi kan inte välja att bortse från uppgifterna när vi väl fått dem.

Du kan inte heller kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs. Även om din e-postadress inte innehåller ditt namn så kan det vara så att du uppgav ditt namn när du registrerade mejladressen och då kan ditt namn synas ändå.

Anonyma klagomål kan vara svåra att handlägga

Om du väljer att lämna till exempel ett klagomål anonymt så är det svårt för oss att utreda det. Vi behöver ofta detaljerade uppgifter om var du bor, telefonnummer etc. för att vi ska kunna komma i kontakt med dig för att ta reda på mer uppgifter. Vi kan inte heller skicka ett beslut till dig när vi inte vet din adress. Och du kan därmed inte överklaga eventuella beslut.

Gör så här om du vill vara anonym

Här på webbplatsen kan du under "Kontaktformulär" vara helt anonym. På frågan "Hur vill du helst få återkoppling?" Väljer du alternativet "Vill inte bli kontaktad" för att vara anonym. Du ska inte uppge några uppgifter som gör att vi kan identifiera dig, varken namn, telefonnummer eller e-postadress.

Du kan även ringa vår kundtjänst men kom ihåg att inte uppge ditt namn!

Vill du veta hur det går med handläggningen av din anonyma anmälan kan du ringa kundtjänst så kan vi hjälpa till.