Eget omhändertagande (bl.a. kompostering) av latrin, fekalier, rest från gråvattenfilter eller urin, ansökan