Spridning och nedbrukning av slam från egen slamavskiljare, ansökan