Förorening i mark, vatten eller byggnad, underrättelse av upptäckt