Ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i speciella områden