En skylt som visar att här är du inom Vätterns vattenskyddsområde. Bakom skylten finns träd i en slänt ner mot vattnet.

Vätterns vattenskyddsområde

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter för dricksvatten. Vattnet som tas ur Vättern har bra kvalitet. Vi behöver vara rädda om Vätterns vatten så att även våra barn och barnbarn kan ha tillgång till lika bra vatten som vi har idag. Det är många människor som får sitt dricksvatten från Vättern, närmare 250 000 personer dricker idag vatten som har sitt ursprung i Vättern. Varje år tas 28 miljoner kubikmeter vatten ur Vättern för produktion av dricksvatten. Det är väldigt mycket vatten men Vättern är en stor och djup sjö så den uttagna volymen motsvarar cirka en halv promille av sjöns totala volym eller en centimeter av sjöns yta.

Många regler inom vattenskyddsområdet

Ett av syftena med skyddsföreskrifter är att på lång sikt säkerställa att människorna som lever i närheten till Vättern har tillgång till ett råvatten av bra kvalitet. I skyddsföreskrifterna är det några saker som du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet behöver känna till. Det här är ett axplock:

  • Det krävs tillstånd för att sprida och lagra kemiska bekämpningsmedel i yrkesmässig verksamhet. Ansöker gör du till Miljösamverkan östra Skaraborg om din verksamhet finns i Hjo eller Karlsborgs kommuner.
  • Det är förbjudet att ställa upp tankbilar, tankbilssläp, (järnvägsvagnar) eller andra transportbehållare som rymmer mer än 250 liter och som innehåller petroliumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen.
  • Det är förbjudet att lägga upp permanenta upplag av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande som innehåller mer än 1 000 m3.
  • Det krävs tillstånd att lägga upp tillfälliga upplag av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande som innehåller mer än 1 000 m3. Ansöker gör du till Miljösamverkan östra Skaraborg om det ska ske inom Hjo eller Karlsborgs kommuner.
  • Om ett permananet upplag ordnas med invallning och omhändertagande av lakvatten kan undantag medges. Ansöker om tillstånd gör du i så fall till Miljösamverkan östra Skaraborg om det ska ske inom Hjo eller Karlsborgs kommuner.
  • Det är förbjudet att rotslå plantor som är behandlade med bekämpningsmedel.
  • Det krävs tillstånd för husbehovstäkt och andra schaktningsarbeten. Ansöker gör du till Miljösamverkan östra Skaraborg om det ska ske inom Hjo eller Karlsborgs kommuner.

Borra efter bergvärme eller anlägga ytjordvärme

För att få borra efter bergvärme eller lägga ner en slang för ytjordvärme behöver du alltid anmäla det till oss. För att skydda vattentäkten förelägger vi om extra försiktighetsåtgärder. Det finns även andra krav som du får reda på av din borrentreprenör eller installatör och som du får tillsammans med beslutet. Även när du lägger ner ytjordvärme är det ett antal krav du ska uppfylla.

Karta över vattenskyddsområdet

På länsstyrelsens webbplats med GIS-kartor kan du se omfattningen av vattenskyddsområdet. Länken hittar du under "Relaterad information". För att vattenskyddsområdet ska visas gör du så här:

  • I rutan "Visa på karta" klickar du på den lilla pilen framför "Infokartan".
  • Sedan klickar du på den lilla pilen framför "Vatten".
  • Till slut klickar du i rutan "LstO Vattenskyddsområde, yttre vattenskyddsområden".

Sedan kan du zooma in dig i kartan till den plats du vill titta på.