Varför är det bra att tvätta i en fordonstvätt?

Fordonstvättarna har oftast mycket bra reningssystem.

Vissa anläggningar har reningsverk och i minimifallen så passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare.

Många anläggningar har en teknik med recirkulerande tvättvatten där 80-90 % av föroreningarna från biltvätten renas bort innan vattnet lämnar anläggningen.

Datum