Bild på solarium.

Solarier

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer som är yngre än 18 år att sola i kosmetiskt solarium. Den som bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium ska kontrollera att personen som använder solariet är över 18 år.

I Sverige får strålningen i solarier maximalt motsvara strålningen i tropisk sol (UV-index 12) vilket är betydligt starkare än den strålning vi normalt får i Sverige under soliga sommardagar (ca UV-index 8). Strålningen i solarier innehåller också en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. Därför skyddar den bruna färgen du får i solariet inte lika bra mot solstrålning som den färg du får av att sola utomhus.

Råd om solariesolning

Av dessa anledningar har Strålsäkerhetsmyndigheten följande råd till dig som använder solarium.

  • Sola aldrig så att huden blir röd. Fem minuter kan räcka första gången om du inte redan är brun.
  • Avlägsna kosmetika. En del kosmetika kan öka risken för brännskador.
  • Använd skyddsglasögon. Det minskar risken för att UV-strålningen orsakar inflammation i ögats hornhinna.

Avstå gärna från solning i solarium 

Eftersom det finns ett tydligt samband mellan hudcancer och solning i solarier avråder Strålsäkerhetsmyndigheten från att använda solarium. Särskilt om du:

  • har solkänslig hud och har svårt för att bli brun i solen
  • solade i solarium för mindre än två dygn sedan
  • tar mediciner
  • har en infektion. UV-strålning försämrar immunförsvaret
  • har eller har haft hudcancer eller någon släkting har drabbats av hudcancer.

 

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer som är yngre än 18 år att sola i kosmetiskt solarium.

Läs gärna mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.